maandag 12 juni 2017

foto's projectavond

Afgelopen donderdag was de afsluiting van ons project Nederland. 's Middags hebben we het met de kinderen afgesloten met het spel "Ik hou van Holland". 's Avonds was er door de hele school te zien waar we vier weken aan gewerkt hebben. Groep 8 had mooie presentaties en kunstwerken gemaakt. Ik ben trots op jullie!donderdag 1 juni 2017

Avondvierdaagse

Afbeeldingsresultaat voor logo avondvierdaagse elstDinsdag 13 t/m vrijdag 16 juni is er weer gezinsavondvierdaagse in Elst. Op onze school zijn  kaarten te koop voor voorinschrijving. Het inschrijfgeld bedraagt 3,50 euro p.p. (bij de start zelf betaal je 4 euro).

Er zijn drie routes: 

  • 2,5 km (rode inschrijfkaart)   - starttijd: 18.30 uur
  • 5 km (gele inschrijfkaart)      - starttijd: 18.00 uur
  • 10 km (zwarte inschrijfkaart  - starttijd: 18.00 uur
Dit jaar is er voor het eerst ook een zogenaamde 'meeloopkaart' (groen). Deze kosten 2 euro per stuk en zijn voor de begeleiders van jonge kinderen die meelopen.

De kaarten zijn t/m 13 juni te koop bij Tineke (groep 3 boven) en Fleur (de Superhelden beneden). Verzoek om contant en gepast te betalen!

woensdag 31 mei 2017

Kerkmuseum

Vanmorgen hebben we een rondleiding gehad in het Kerkmuseum in De Grote Kerk in Elst. Ook hebben we opdrachten gedaan. In groep 6 zijn we ook al geweest, maar vandaag hebben we toch weer nieuwe dingen geleerd en gezien. Astrid, dank voor het meegaan!


dinsdag 30 mei 2017

Fietsen


Afbeeldingsresultaat voor fietser tekening

Over een paar weken is het zover: dan gaan we op kamp. Binnenkort ontvangen jullie meer informatie hierover.
Gisteren heb ik gemerkt dat het voor een aantal leerlingen al best zwaar is om naar Fikkerdries in Driel te fietsen...... De Houtkamp in Otterlo is een stukje verder en ligt iets hoger..... Willen jullie alsjeblieft oefenen met het fietsen van lange stukken? 

Excursie Fikkersdries

Gisteren waren we op excursie naar het waterwingebied Fikkersdries bij Driel. We hebben een rondleiding gehad bij Vitens, hebben de basisprincipes geleerd van drinkwaterwinning en zuivering. Verder hebben we insecten, waterdiertjes en waterplantjes bekeken. De excursie hebben we afgesloten met een picknick. Het was een leerzame en gezellig ochtend.
reminder vacature MR

Vacature in de oudergeleding van de MR
Geef je voor 9 juni op als kandidaat voor de Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) van de Wegwijzer denkt mee over het beleid en de organisatie van het onderwijs. 
De MR van de Wegwijzer wordt gevormd door een oudergeleding van 3 ouders en een personeelsgeleding van 3 leerkrachten.
De MR komt ongeveer 5 keer in het jaar bijeen en bespreekt dan zaken als lesrooster, formatie, identiteit van de school, passend onderwijs,
onderwijskundige zaken, personeelsbeleid, begroting en allerlei andere schoolse zaken.
Voor een aantal zaken heeft de MR instemmingsbevoegdheid. 
Daarnaast heeft de MR een adviserende rol of kan het initiatief nemen om een onderwerp op de agenda te zetten.
Aan het eind van dit schooljaar ontstaat er 2 vacatures in de oudergeleding van de MR. 
Eén reguliere vacature die ontstaat door het aflopen van de zittingstermijn van Marjan Visser.
En één tussentijdse vacature door het tussentijdse vertrek van Simone Pilon-Bol.

De tussentijdse vacature wordt volgens het MR-reglement vervuld door de kandidaat die tijdens de vorige verkiezing als tweede verkozen is.
Vorig jaar is Wouter Kok als tweede verkozen. Hij heeft aangegeven de positie van Simone Pilon-Bol te willen invullen.
De reguliere vacature wordt ingevuld met behulp van een kandidaatstellingen. 
Wanneer meerdere kandidaten zich opgeven volgt een verkiezing.

Ben je geïnteresseerd om mee te denken over het beleid van de school?
Stuur dan voor vrijdag 9 juni een mail naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl.
Vertel in het kort (circa 150 woorden) iets over jezelf en je motivatie om bij de MR te komen. 
Ook zijn we benieuwd of je ambities hebt om een specifieke rol te vervullen, zoals voorzitter of secretaris.

Als er meerdere personen zijn die zich opgeven, zullen er verkiezingen gehouden worden.
Deze vinden dan volgens planning plaats van 12 juni - 23 juni.
Het verkozen MR-lid wordt ook uitgenodigd voor de laatste vergadering aan het eind van dit schooljaar (28 juni), zodat de overgang soepel kan verlopen.
Heb je vragen of wil je met een MR-lid eens doorpraten over deelname, stuur dan een mail naar mrdewegwijzerelst@hotmail.nl,
kijk op de website http://www.dewegwijzerelst.nl/ouders/medezeggenschapsraad.aspx of
lees de folder ‘Ik in de MR?’ http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf